Make your own free website on Tripod.com

 

تعريفه :

 

هو أن يقع بعد الميم الساكنة أحد الحروف الهجائية عدا الميم والباء ، فيتم إظهار  ( الميم الساكنة ) في النطق واضحة تماماً ( بانطباق الشفتين )  و بدون غنة .  وتكون الميم أشد إظهاراً عند حرفي الواو  والفاء  مثل  ( دينكمْ ولي   _  همْ فيها ) .

 

 

الأمثلة :

 

            1.         في كلمتين مثل :            ( لعلكمْ تتقون _  مثلهمْ كمثل )

 

          2.       في كلمة واحدة  :       ( أنعمْت _ تمْسون _ الأمْر )